Bản đồ Quận 9- Bản đồ quy hoạch chung Quận 9

  • 0
Bản đồ quy hoạch chung Quy hoạch Quận 9

Bản đồ Quận 9- Bản đồ quy hoạch chung Quận 9

Category : BẢN ĐỒ

Bản đồ Quận 9– Bản đồ quy hoạch chung Quận 9

 

 

Bản đồ quy hoạch chung Quy hoạch Quận 9

Bản đồ quy hoạch chung Quy hoạch Quận 9

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố V/v. lập quy hoạch chi tiết phủ kín trên địa bàn Quận. Phòng Quản lý đô thị quận 9 báo cáo tiến độ triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn như sau:1) Phê duyệt và tổ chức công bố quy hoạch chi tiếtĐồ án QHCT 1/2000 đã được phê duyệt trong năm 2005 là 01 đồ án:Ø      Khu dân cư Trường Lưu-Long Trường (231,03ha)Đồ án QHCT 1/2000 đã được duyệt trước đây: (từ năm 1998 đến năm 2004) gồm 27 đồ án:Ø      Khu dân cư Long Sơn-Long Bình (57,5 ha)Ø      Khu dân cư Ích Thạnh 1-Trường Thạnh (50,59 ha)Ø      Khu dân cư  phường Phước Long B (140,7 ha)

Ø      Khu dân cư Long Trường dọc Hương lộ 33-Long Trường (52,1 ha)

Ø      Khu dân cư dọc Hương lộ 33(phía Bắc)- phường Phú Hữu (53,8 ha)

Ø      Khu công nghiệp Phú Hữu (183 ha)- duyệt 2001

Ø      Khu đô thị mới Nam xa lộ Hà Nội-Tăng Nhơn Phú B&A (96,89 ha)

Ø      Khu đô thị mới Đông Tăng Long-Trường Thạnh (159,6 ha)

Ø      Khu đô thị mới Tây Tăng Long-Long Trường (151,76 ha)

Ø      Khu công nghệ cao TP.HCM giai đoạn 1(322,7 ha)

Ø      Khu Suối tiên mở rộng-Tân Phú (52,3 ha)

Ø      Khu nhà ở giảng viên ĐH Quốc gia-Phú Hữu (80,83 ha)

Ø      Khu di tích lịch sử văn hóa dân tộc (408 ha)

Ø      Khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn-Long Bình (92,22 ha)

Ø      Khu đô thị Bắc Rạch Chiếc-Phước Long A&Phước Bình (81,44 ha)

Ø      Khu tái định cư Khu phố 4-Phước Long A (50,6 ha)

Ø      Khu dân cư Xóm Mới II-Phước Long B (99,1 ha)

Ø      Khu dân cư Nam Hương lộ 33- Phú Hữu (51,8 ha)

Ø      Khu dân cư  nhà vườn phường Long Phước (70 ha)

Ø      Khu Trung tâm Hành chính và dân cư Quận 9-Trường Thạnh-Long Trường (136,12 ha)

Ø      Khu dân cư Long Bửu-Long Bình (100,2 ha)

Ø      Khu dân cư Long Thạnh Mỹ (50,6 ha)

Ø      Khu dân cư Tân Phú-Long Thạnh Mỹ (102,9 ha)- duyệt 02/1999

Ø      Khu dân cư Phước Long B-Phía Tây kênh Một Tấn (39,1 ha)- Duyệt  2004

Ø      Khu dân cư dọc đường Bưng Ông Thoàn-Phú Hữu (293,79 ha)- Duyệt 2004

Ø      Khu dân cư Xóm Mới I -Phước Long B (50 ha) – Duyệt điều chỉnh 2004

Ø      Khu dân cư và Dịch vụ Thương mại GòTrang-Phú Hữu (42,53 ha) – Duyệt 2004

 

Ø      Như vậy, tổng số đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn được duyệt từ trước đến nay là 28 đồ án với tổng diện tích là 3301,2ha chiếm tỷ lệ 54,1% trên tổng diện tích đất có nhu cầu lập quy hoạch chi tiết là 6100ha. Không tích diện tích đất quân sự, sông ngòi, nghĩa trang, khu công nghiệp hiện hữu, công trình đầu mối là 5262ha.

 

2) Về công tác điều chỉnh đồ án QHCT 1/2000 , trong đó có  một số đồ án đang được điều chỉnh QHCT cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương  hiện nay ,gồm có:

 

a) Đồ án do Viện Quy hoạch Xây dựng lập đã điều chỉnh xong chuẩn bị trình  Sở QH-KT thẩm định: gồm 02 đồ án

Ø      Khu dân cư Tân Phú-Long Thạnh Mỹ (113,31 ha, điều chỉnh QHCT)

Ø      Khu dân cư Ích Thạnh 1-Trường Thạnh (52,68 ha, điều chỉnh QHCT)

 

b) Đồ án do Tổng cty Xây dựng Sài Gòn làm chủ đầu tư ,đang điều chỉnh quy hoạch , đơn vị chuẩn bị xin lịch báo cáo: gồm 02 đồ án

Ø     Khu đô thị mới Tây Tăng Long-Long Trường (151,76 ha)- điều chỉnh  chuyển sang thành  Khu tái định cư Long Trường.

Ø      Khu dân cư trung tâm hành chánh quận -Long Trường (78 ha)- điều chỉnh QH để cặp nhật dự án đã được pháp lý.

 

c)  Đồ án đã có ý kiến thẩm định của Sở QH-KT chuẩn bị phê duyệt: 01 đồ án

Ø     Khu dân cư Phước Long B (170,8 ha)- điều chỉnh QHCT lần 2

 

d) Đồ án  đã có ý kiến thẩm định của Sở QH-KT nhưng  đang chờ Viện QH-XD điều chỉnh đồ án để trình Quận phê duyệt QH : gồm 1 đồ án

Ø      Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú (102,8ha)

 

e) Đối với đồ án này thì  Sở QH-KT Tp đã trình UBND thành phố xem xét và trình Bộ xây dựng thông qua : gồm 1 đồ án

Ø  Khu công nghiệp Phú Hữu (162,0 ha, điều chỉnh QHCT)

 

f) Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 9 (qui mô 400.000 dân, đô thị loại II), Viện QH đang chờ xin lịch báo cáo thông qua Nhiệm vụ QH.

 

     3) Các đồ án QHCT 1/2000 mới đang được triển khai trong năm 2004-2005 như sau:

 

a) Đồ án đã được báo cáo UBND quận thông qua nhiệm vụ quy hoạch : gồm 08     đồ án

Ø      Khu dân cư Long Hòa-Long Thạnh Mỹ (25 ha)

Ø      Khu Trung tâm thương mại & Dân cư phường Hiệp Phú – P.Phước Long B- P.TNP.B (216,5 ha)

Ø      Khu dân cư phía Đông rạch Bà Cua-Phú Hữu (84 ha)

Ø      Khu sân Golf Vườn dừa-phường Long Trường, Trường Thạnh (300ha)

Ø      Khu dân cư Phía Đông đường Tam Đa-Trường Thạnh (98 ha)

Ø      Khu dân cư phía Đông đường Tăng Phước-Tăng Nhơn Phú A (75 ha)

Ø      Khu dân cư phía Bắc đường cao tốc TP.HCM-Long Thành, Phú Hữu (130 ha)

Ø      Chỉnh trang 6 khu dân cư  hiện hữu thuộc KP 1&2- phường TNP.A (29 ha)

 

b) Đồ án đã được UBND quận phê duyệt thông qua nhiệm vụ quy hoạch : gồm 02 đồ án

Ø      Khu dân cư phía Đông đường Gò Cát-Phú Hữu (127,45 ha)

Ø      Khu dân cư Ích Thạnh II-Trường Thạnh (123,45 ha)-do Cty ACSA lập

 

c) Đồ án đã thiết kế xong chuẩn bị xin lịch báo cáo UBND quận thông qua nhiệm vụ quy hoạch : gồm 01 đồ án

Ø      Khu dân cư Phía Đông đường vành đai ngoài-Trường Thạnh (172 ha)

 

d) Đồ án đã báo cáo UBND quận thông qua nhiệm vụ quy hoạch và quận đã thỏa thuận đồ án trình Sở QH-KT thẩm định cho đến nay vẫn chưa được phê duyệt thông qua Nhiệm vụ quy hoạch : gồm 03 đồ án

Ø      Khu dân cư công viên Phước Thiện-Long Bình-Long Thạnh Mỹ (309 ha)- thoả thuận ngày 30/06/2003 do Cty đầu tư & xây dựng TNXP (CINCO) làm chủ đầu tư.

Ø      Khu du lịch sinh thái Phía Nam đường cao tốc Long Thành-Long Phước (326,8 ha)- thoả thuận ngày 17/09/2003 do Cty Cổ phần Hải Hồ làm chủ đầu tư

Ø      Khu dân cư phía đông đường Vành đai ngoài- p.Long Thạnh Mỹ (60,25 ha)-thoả thuận ngày 09/12/2003 do Cty TNHH HL làm chủ đầu tư.

 

e) Đồ án đã báo cáo UBND quận thông qua nhiệm vụ quy hoạch TL 1/5000, Viện QHXD đang tiếp tục nghiên cứu lập QHCT  1/2000 cho toàn phường : gồm 01 đồ án

Ø      Khu dân cư cù lao phường Long Phước (2300 ha)

 

f) Đồ án lập quy hoạch mới chưa báo cáo: gồm 01 đồ án

Ø      Khu dân cư Long Thạnh Mỹ Khu 2 (150 ha)- do Cty ACSA lập

 

      4) Đồ án đã lập QH mới theo kế họach năm 2004 nhưng bị nằm trong khu đất đấu giá của Thành phố : ( chưa thông qua nhiêm vụ QH được)  gồm 2 đồ án

 

Ø      Khu dân cư Phía Tây đường Tam Đa-Trường Thạnh- Long Trường (236 ha)

Ø      Khu dân cư Phía đông đường Nguyễn Duy Trinh (HL 33)-Phú Hữu (18 ha)

 

Đồ án QHCT 1/2000 (trong kế họach lập QH năm 2004)  nhưng đang chờ điều chỉnh Quy họach tổng thể Quận 9 vì khu vực lập QH này nằm trong Khu cây xanh tập trung:  gồm 01 đồ án

Ø      Khu dân cư Phía Bắc đường Long Bửu-Long Bình (100 ha)

 

5) Kế hoạch năm 2005-2006 (lập QHCT sử dụng đất 1/2000 ) bao gồm:

 

Ø      Khu dân cư đường Tam đa (khu 2)- Long Trường –Trường Thạnh (391 ha)

Ø      Chỉnh trang Khu dân cư hiện hữu phường TNP.A (200 ha)

Ø      Chỉnh trang Khu dân cư khu phố 3,4,5,6- phường Hiệp Phú (160 ha)

Ø      Chỉnh trang Khu dân cư khu phố 1,2,3,4- phường Phước Long A (120 ha)

Ø      Chỉnh trang Khu dân cư khu phố 2,3- phường TNP.B (160 ha)

Ø      Chỉnh trang Khu dân cư khu phố 2,3,4,5- phường Phước Long B (160 ha)

 

CƠ HỘI ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐÔNG TĂNG LONG QUẬN 9

BÙNG NỔ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU ĐÔNG SÀI GÒN

–        Dự án có qui mô 160ha,  toạ lạc ở VỊ TRÍ VÀNG liền kề trung tâm hành chính mới Quận 9, Khu Công Nghệ Cao , ga tàu điện, khu đào tạo đại học cấp thành phố…

–        4 mặt tiền đường lớn: Nguyễn Duy Trinh (30m), Lã Xuân Oai (40m), Liên Phường (60m), vành đai 3 (120m)

–        Dự án có 19 ha công viên cây xanh, HỒ CẢNH QUAN LỚN NHẤT TPHCM với 7ha MẶT NƯỚC.

–        Gía từ 9.2tr. – 10.5tr/m2. (chưa VAT)

–        Thanh toán 10 ĐỢT = 16 tháng 0% lãi suất.

–        Sổ đỏ từng lô.

–        Không giới hạn thời gian xây nhà.

–   Được hổ trợ vay vốn từ Ngân Hàng Liên Việt PostBank lên đến 70%

CÓ XE ĐƯA ĐÓN THAM QUAN DỰ ÁN

Để biết thông tin Bản đồ Quận 9- Bản đồ quy hoạch chung Quy hoạch Quận 9 vui lòng liên hệ:

Ms.Thủy 0934 020 537 – 0988 316 970
Email: thanhthuy03012001@gmail.com
( tư vấn nhiệt tình, vui vẻ 24/24 )


Leave a Reply

Liên Hệ

Thông tin liên hệ
DMCA.com Protection Status